მყვარს

მყვარი არს დიდი სიბრძნეჲ,
ბრძენთაგან ბრძნული თქმულია,
ფილოსოფოსთა ფუძეჲ
და თვით საქებლად რთულია!

ხამს ენამჭევრი მეტყველი,
რათა მან აქოს მყვარია,
არა არს მყვრისა მძლეველი,
მყვარი ძაან მაგარია!!! 

Tagged ,
%d bloggers like this: