ზევსის რისხვა

ზევსის სახელობის სტუდია

ზევსის სახელობის სტუდია

ზევსმა გარდასჭდა ხელი ძლიერი
თვისსა რისხვათა ფრიად ძლიერთა,
ვერ გადურჩება მათ სულიერი,
თუ არ გასთელენ კამაზნი მათთა!

შენიშვნა ავტორთა: ზევსის უძლეველ რისხვას მხოლოდ ერთი და ერთადერთი მოწინააღმდეგე ჰყავს. ეს მოწინააღმდეგე კი არის მრავალთმმუსვრელი კამაზი. მხოლოდ კამაზს ძალუძლს რისხვისა კეთილისა გათელვაჲ და შეჩერებაჲ, თუმცა, ეს ფრიად ძნელი საქმეა.
Tagged , , ,

2 thoughts on “ზევსის რისხვა

  1. Anonymous ამბობს:

    ეს სურათი რატომ მეცნობა ნეტა?

  2. ციცერონი ამბობს:

    სკოლასთანაა ძ ახლოს!!! 😛

დისკუსია დახურულია.

%d bloggers like this: