ბანჯგვლიანი ღამეჲ


ბან
გვლიანი ღამე გველის,
ვაი, რა გვეშველება!
არაუშავს, გადვურჩებით,
თუ ზევსი მოგვეშველება!

ცაზე უკვე მთვარეც გამოჩნდა,
ღამე იმოსება ბანჯგვლით,
ზევსი მშველელი თუ არ აღმოჩნდა,
ვაი, ჩვენი ბრალი! 

ავტორთა შენიშვნა: ეს ლექსი დაწერილ იქნა სინთეზურად მითრიდატეჲსა და ციცერონის მიერ. პირველი სტროფი და ბოლო სტრიქონი ეკუთვნის მითრიდატეჲს, ხოლო დანარჩენი ციცერონს.
Tagged , , ,
%d bloggers like this: